Soalan Topik 3 (Tumbuhan)


Soalan Topik  3 Tumbuhan

3.1  Keperluan Asas Tumbuhan
A.  Bulatkan keperluan asas tumbuhan.


3.2  Menyedari Tumbuhan Mempunyai keperluan Asas untuk Hidup.
A.  Bulatkan pemerhatian yang betul selepas seminggu.


3.3  Tumbesaran Tumbuhan
A.  Rajah di bawah menunjukkan tumbesaran tumbuhan.
Jawapan  /   Home

No comments:

Post a Comment