Friday, 16 November 2012

Dunia Sains Dan Teknologi Tahun 2Matlamat

Matlamat tema Dunia Sains dan Teknologi adalah untuk menanam mint dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan teknologi, kemahiran serta nilai murni.  Kemahiran yang ingin dikembangkan melalui tema ini merangkumi kemahiran proses sains, kemahiran berfikir, kemahiran manipulatif/ psikomotor dan kemahiran TMK. 

Sains

Standard Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi serta mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni.  Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian. 


Topik Dunia Sains Dan Teknologi
16 comments: