Jawapan Topik 5 (Asas Teknologi)

Jawapan Topik 5 Asas Teknologi

 5a. Lihat rajah binaan di bawah. Tandakan (Y) "Ya" pada komponen yang digunakan 
       dan (T) "Tidak" pada komponen yang tidak digunakan bagi binaan di bawah.

5b. Lihat rajah binaan kereta di bawah. Bulatkan komponen yang digunakan untuk 
       membina kereta itu.5c. Lihat manual bergambar di bawah. Susun langkah-langkah di bawah mengikut 
       urutan yang betul.


Soalan  /   Home

No comments:

Post a Comment