Soalan Topik 4 (Terang dan Gelap)


Soalan Topik 4 Terang  dan Gelap

4.1  Keadaan Terang dan Gelap
A.  Bulatkan objek-objek yang mengeluarkan cahaya.B.  Sara berada di dalam gua yang gelap.  Tandakan (P) pada objek yang boleh memberikannya cahaya di dalam gua.C.  Lihat setiap rajah di bawah.  Padankan rajah dengan perkataan yang betul.D.  Padankan objek dengan bayang-bayangnya.
  


E.  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
terang
Matahari
lampu kereta
lampu suluh
cahaya

1.  Kita memerlukan  _________________ untuk melihat.
2.  Kita boleh melihat dengan jelas dalam _____________________.
3.  Kita boleh melihat benda dalam gelap menggunakan _____________________.
4.  Pemandu kereta mesti memasang ___________________ semasa memandu kereta dalam gelap.
5.   ___________________ member cahaya kepada kita pada waktu siang.


Jawapan  /   Home

No comments:

Post a Comment