Jawapan Topik 4 (Terang dan Gelap)


Jawapan Topik 4 Terang  dan Gelap

4.1  Keadaan Terang dan Gelap
A.  Bulatkan objek-objek yang mengeluarkan cahaya.B.  Sara berada di dalam gua yang gelap.  Tandakan (P) pada objek yang boleh memberikannya cahaya di dalam gua.C.  Lihat setiap rajah di bawah.  Padankan rajah dengan perkataan yang betul.


 
D.  Padankan objek dengan bayang-bayangnya.
  


E.  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
terang
Matahari
lampu kereta
lampu suluh
cahaya

1.  Kita memerlukan  cahaya untuk melihat.
2.  Kita boleh melihat dengan jelas dalam terang.
3.  Kita boleh melihat benda dalam gelap menggunakan lampu suluh.
4.  Pemandu kereta mesti memasang lampu kereta  semasa memandu kereta dalam gelap.
5.   Matahari member cahaya kepada kita pada waktu siang.


Soalan  /   Home


No comments:

Post a Comment