Soalan Topik 2 (Haiwan)


Soalan: Topik 2 Haiwan

2.1  Haiwan Mempunyai Keperluan Asas untuk Hidup


A.  Lihat rajah di bawah.  Namakan benda yang diperlukan oleh haiwan untuk kekal hidup.


B.  Bulatkan makanan yang betul bagi setiap haiwan yang berikut.

C.  Padankan haiwan yang berikut dengan jenis makanannya.D.  Nyatakan betul atau salah bagi pernyataan di bawah.

1.  Haiwan merupakan sumber makanan manusia.  …….....……. (                  )
2.  Manusia boleh hidup tanpa haiwan.………………………...…. (                  )
3.  Haiwan membantu menyebarkan biji benih tumbuhan.   …….. (                  )

2.2  Menghargai Pelbagai Haiwan di Sekeliling Kita
A.    Tandakan  (P) pada tabiat yang baik kepada haiwan.


2.3  Tumbesaran Haiwan
A.  Kelaskan haiwan yang berikut mengikut cara pembiakanya.

Angsa
Biri-Biri
Orang utan
Cicak
Rama-rama
Arnab
Ayam
Kucing

Melahirkan anak
Bertelur

1)

2)

3)

4)


1)

2)

3)

4)B.  Susun gambar-gamabr di bawah mengikut urutan yang betul untuk menunjukkan tumbesaran haiwan.C.  Bulatkan anak haiwan yang menyerupai ibunya.  Pangkah anak haiwan yang tidak menyerupai ibunya.  


D.  Susun rajah tumbesaran katak dan rama-rama di bawah mengikut urutan yang betul.2.4  Pergerakan Haiwan
A.  Isikan tempat kosong dengan cara pergerakan haiwan yang betul.
berjalan
menjalar
merayap
merangkak
  Kura-kura                                 Ular                                 Kambing                              Lipas
_________                       ______                      ________                       _______   
Jawapan  /   Home
                                

No comments:

Post a Comment